Trường hợp nào phải đấu giá quyền sử dụng đất?

0 29

Hiện nay việc giao đất, cho thuê đất được thực hiện thông qua hình thức đấu giá hoặc không đấu giá. Dưới đây là toàn bộ các trường hợp đấu giá đất đai.

Đấu giá quyền sử dụng đất là gì?

Đấu giá quyền sử dụng đất tức là việc UBND cấp có thẩm quyền tổ chức bán đấu giá công khai những khu đất để lấy nguồn vốn thực hiện xây dựng các dự án tại địa phương. Người trúng đấu giá là người trả mức cao nhất cho mảnh đất đã đăng ký (cao hơn mức giá khởi điểm) và được chủ tịch UBND ra quyết định trúng đấu giá. 

Nguyên tắc đấu giá quyền sử dụng đất

Điều 117 Luật Đất đai 2013 quy định nguyên tắc của việc đấu giá quyền sử dụng đất, bao gồm:

  • Đảm bảo tính công khai, minh bạch, khách quan giữa các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá;
  • Đấu giá quyền sử dụng đất phải được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật đất đai và pháp luật đấu giá tài sản.
f05ad3b497d0f88b0a86f86dd562a3d91d13f28ccc247f91be94088911e70896
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Xem thêm: Hình thức đấu giá quyền sử dụng đất

Các trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất

Căn cứ khoản 1 Điều 118 Luật Đất đai 2013:

“Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất trong các trường hợp sau đây, trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này:

a) Đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê hoặc cho thuê mua;

b) Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê;

c) Sử dụng quỹ đất để tạo vốn cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng;

d) Sử dụng đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp;

đ) Cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối;

e) Giao đất, cho thuê đất đối với đất Nhà nước thu hồi do sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh mà tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước;

g) Giao đất ở tại đô thị, nông thôn cho hộ gia đình, cá nhân;

h) Giao đất, cho thuê đất đối với các trường hợp được giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất”.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Xem thêm: Quy trình, thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất.

Các trường hợp không đấu giá quyền sử dụng đất

Căn cứ khoản 2 Điều 118 Luật Đất đai 2013:

“Các trường hợp không đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất bao gồm:

– Giao đất không thu tiền sử dụng đất.

– Sử dụng đất được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định hiện hành.

– Sử dụng đất quy định tại các Điểm b, Điểm g, Khoản 1 và Khoản 2 Điều 56 của Luật này.

– Sử dụng đất vào mục đích hoạt động khoáng sản.

– Sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội và nhà ở công vụ.

– Giao đất ở cho cán bộ, công chức, viên chức chuyển nơi công tác theo quyết định điều động của cơ quan có thẩm quyền.

– Giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại xã mà không có đất ở và chưa được Nhà nước giao đất ở.

– Giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại thị trấn thuộc vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn mà không có đất ở và chưa được Nhà nước giao đất ở.

– Các trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định”.

Trường hợp đất đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định trên mà không có người tham gia hoặc trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc đấu giá ít nhất là 02 lần nhưng không thành thì Nhà nước thực hiện việc giao đất, cho thuê đất mà không phải đấu giá quyền sử dụng đất.

Như vậy, đối với trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật lần một không thành thì tiếp tục đưa ra đấu ra lần hai, nếu lần hai không thành thì Nhà nước có thể thực hiện việc giao đất, cho thuê đất mà không phải đấu giá quyền sử dụng đất.

Trên đây là các quy định của pháp luật về các trường hợp được đấu giá và không được đấu giá quyền sử dụng đất.

Trân trọng!

BAN PHÁP LÝ

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x