Vì sao cơn sốt “đất” luôn tồn tại mà không thể giải quyết được

Trong thời gian gần đây, “đất” hay bất động sản luôn là câu chuyện khởi đầu bữa trà của mọi người, nhà nhà đất, người người đất. Cụm từ “sốt đất” được đề cập rất nhiều trên các phương tiện báo điện tử. “Sốt đất” tức là việc ám chỉ giá đất…
Đọc thêm...