Quy trình, thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất

0 16

Đấu giá quyền sử dụng đất đang là vấn đề được quan tâm khi mà hoạt động này ngày càng được diễn ra phổ biến hơn. Đấu giá quyền sử dụng đất là một thủ tục hành chính Nhà nước nên việc tổ chức thực hiện phải tuân theo theo các bước cụ thể. Vậy quy trình, thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất được tuân theo các bước nào?

Hỏi: Tôi đang có thắc mắc về đấu giá quyền sử dụng đất. Tôi muốn hỏi về quy trình, thủ tục của hoạt động đấu giá này diễn ra như thế nào?

Trả lời:

Điều kiện để tổ chức thực hiện đấu giá

Các tổ chức đấu giá chỉ được tiến hành hoạt động đấu giá khi đã đủ các điều kiện nhất định theo quy định tại Điều 119 Luật Đất đai 2013:

– Đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

– Đất đã được giải phóng mặt bằng, đất có tài sản gắn liền với đất mà tài sản thuộc sở hữu nhà nước;

– Có phương án đấu giá quyền sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Xem thêm: Trường hợp nào phải đấu giá quyền sử dụng đất?

Xem thêm: Điều kiện để tham gia đấu giá quyền sử dụng đất

Trình tự, thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất

Nội dung về những thủ tục, trình tự đấu giá quyền sử dụng đất liên quan được quy định và hướng dẫn cụ thể tại Chương II Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP, bao gồm các bước cụ thể như sau:

5 Home Inspection Mistakes Youll Want to Avoid as a Seller 1024x682 1
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Lập và hoàn thành phương án đấu giá quyền sử dụng đất:

Do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành trên cơ sở phê duyệt kế hoạch quy hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện trên cơ sở phối hợp giữa Sở, Phòng Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban nhân dân cùng cấp.

Chuẩn bị và nộp hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất:

Trên cơ sở phê duyệt của Ủy ban nhân dân, các chủ thể là các đơn vị, tổ chức có nhiệm vụ nộp hồ sơ đấu giá tại Cơ quan Tài nguyên và Môi trường trước khi nhận được sự thông qua của Ủy ban nhân dân;

Hồ sơ thửa đất đấu giá bao gồm:

a) Tờ trình và dự thảo quyết định đấu giá quyền sử dụng đất;

b) Giấy tờ liên quan đến hiện trạng quản lý, sử dụng thửa đất đấu giá và hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với thửa đất đấu giá (nếu có) của cơ quan có thẩm quyền;

c) Thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng chi tiết liên quan đến thửa đất đấu giá được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

d) Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đấu giá trong trường hợp chưa có bản đồ địa chính;

đ) Tên, địa chỉ của đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng thửa đất.

Quyết định việc đấu giá quyền sử dụng đất:

Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định đấu giá quyền sử dụng đất.

Xác định việc phê duyệt giá khởi điểm của thửa đất đấu giá:

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện việc xác định giá khởi điểm của thửa đất đấu giá (gồm giá đất, hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với đất nếu có) theo quy định của pháp luật và trình UBND cấp tỉnh phê duyệt.

Căn cứ hồ sơ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện phê duyệt giá khởi điểm của thửa đất đấu giá. Giá khởi điểm của thửa đất đấu giá đã được phê duyệt là căn cứ để thực hiện việc bán đấu giá quyền sử dụng đất.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Lựa chọn và ký hợp đồng thuê đơn vị tiến hành cuộc đấu giá quyền sử dụng đất:

Căn cứ phương thức lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá trong phương án đấu giá quyền sử dụng đất đã được phê duyệt; đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm tổ chức lựa chọn và ký hợp đồng thuê đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất được thực hiện ký hợp đồng thuê đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá trong trường hợp phương án đấu giá quyền sử dụng đất có phương thức giao đơn vị cụ thể thực hiện cuộc bán đấu giá hoặc trong trường hợp có báo cáo của Cơ quan Tài nguyên và Môi trường đề xuất giao đơn vị cụ thể thực hiện cuộc bán đấu giá.

Kiểm tra, giám sát thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất:

Đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm:

– Thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất đúng với trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản và nội dung cụ thể tại hợp đồng thuê thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất;

– Cử đại diện tham dự, giám sát việc thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất.

Phê duyệt kết quả trúng giá quyền sử dụng đất:

Đơn vị thực hiện việc bán đấu giá quyền sử dụng đất bàn giao hồ sơ và biên bản kết quả thực hiện việc bán đấu giá quyền sử dụng đất cho đơn vị tổ chức thực hiện việc bán đấu giá quyền sử dụng đất.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận tài liệu, đơn vị tổ chức việc bán đấu giá quyền sử dụng đất lập hồ sơ gửi Cơ quan Tài nguyên Môi trường để trình UBND cấp có thẩm quyền ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

12
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Hoàn thiện các khoản tiền liên quan đến quyền sử dụng đất

Cơ quan thuế gửi thông báo nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất bằng văn bản cho người đã trúng đấu giá.

Người trúng đấu có trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất vào Kho bạc nhà nước và chuyển chứng từ đã nộp tiền cho Cơ quan Tài nguyên và Môi trường để làm thủ tục ký hợp đồng thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định.

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và bàn giao trên thực địa quyền sử dụng đất:

Sau khi đã nhận được chứng từ nộp đủ tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất của người trúng đấu giá, Cơ quan Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất.

Như vậy, quy trình, thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất diễn ra trong 09 bước, cụ thể như đã đề cập ở trên.

Xem thêm: Hình thức đấu giá quyền sử dụng đất

Trân trọng!

BAN PHÁP LÝ

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x