Pháp Lý Dự Án Phước Thắng Riverside

phuoc thang reverside biet thu ven ho

PHƯỚC THẮNG REVERSIDE - NƠI TUYỆT TÁC CỦA TẠO HÓA

Gần đây, nhờ sự thúc đẩy kinh tế lớn mạnh, phát triển bền vững hơn trong lĩnh vực Bất động sản. Có được đầy đủ pháp lý từ UBND huyện Chơn Thành. Tập đoàn Lan Phương đã lập tức khởi động triển khai dự án Khu dân cư Phước Thắng Reverside đã ấp ủ hơn 20 năm. Dự án nằm ở Ấp 7, xã Minh Thắng và ấp 6 xã Nha Bích, huyện Nhơn Thành, tỉnh Bình phước.

5/5
cv 2440 ngay 22 12 2020 1 scaled
cv 2440 ngay 22 12 2020 2 scaled

Sơ Đồ Quy Hoạch 1/500

1 1

Sơ Đồ Quy Hoạch 1/2000

2 1

Bản Mẫu Dự Án

139ccb481f88edd6b499