Trả tiền thuê đất một lần có được chuyển quyền sử dụng đất không?

0 44

Theo quy định của pháp luật hiện nay, người sử dụng đất được phép lựa chọn hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả quá trình thuê. Chính vì điều này mà các tổ chức thuê đất trả tiền một lần cho cả quá trình thuê rất quan tâm đến quyền mà họ được phép thực hiện trong thời gian thuê đất cũng như những nghĩa vụ liên quan được quy định theo pháp luật.

Hỏi: Công ty tôi đang thuê đất thuộc khu Công nghiệp theo hình thức trả tiền cho thuê đất một lần cho cả thời gian thuê. Như vậy, chúng tôi có được phép giao dịch quyền sử dụng đất trong thời gian đang thuê đất hay không?

Trả lời:

Giao dịch quyền sử dụng đất là gì?

Theo khoản 4 Điều 3 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP quy định cách hiểu về chuyển giao quyền sử dụng đất, cụ thể như sau:

Giao dịch về quyền sử dụng đất là trường hợp các bên liên quan thực hiện việc chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, thế chấp hoặc góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Tổ chức có quyền và nghĩa vụ gì khi được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần?

Theo khoản 1 Điều 174 Luật Đất đai 2013 quy định:

Tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê có quyền và nghĩa vụ chung quy định tại Điều 166 và Điều 170 của Luật này.

z2559368591358 b364300a78a9f3699927a5de129e7f6c
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Quyền chung của người sử dụng đất căn cứ theo Điều 166 Luật Đất đai 2013 bao gồm:

 • Được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
 • Hưởng thành quả lao động, kết quả đầu tư trên đất.
 • Hưởng các lợi ích do công trình của Nhà nước phục vụ việc bảo vệ, cải tạo đất nông nghiệp.
 • Được Nhà nước hướng dẫn và giúp đỡ trong việc cải tạo, bồi bổ đất nông nghiệp.
 • Được Nhà nước bảo hộ khi người khác xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp về đất đai của mình.
 • Được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của Luật này.
 • Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về những hành vi vi phạm quyền sử dụng đất hợp pháp của mình và những hành vi khác vi phạm pháp luật về đất đai.

Nghĩa vụ chung của người sử dụng đất căn cứ theo Điều 170 Luật Đất đai 2013 bao gồm:

 • Sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới thửa đất, đúng quy định về sử dụng độ sâu trong lòng đất và chiều cao trên không, bảo vệ các công trình công cộng trong lòng đất và tuân theo các quy định khác của pháp luật có liên quan.
 • Thực hiện kê khai đăng ký đất đai; làm đầy đủ thủ tục khi chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
 • Thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.
 • Thực hiện các biện pháp bảo vệ đất.
 • Tuân theo các quy định về bảo vệ môi trường, không làm tổn hại đến lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất có liên quan.
 • Tuân theo các quy định của pháp luật về việc tìm thấy vật trong lòng đất.
 • Giao lại đất khi Nhà nước có quyết định thu hồi đất, khi hết thời hạn sử dụng đất mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền gia hạn sử dụng.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Xem thêm: Đất thuê trả tiền một lần có được thế chấp/tài sản đảm bảo khi vay tiền?

Ngoài ra, theo khoản 2 Điều 174 Luật Đất đai 2013 quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần trong cả thời gian thuê như sau:

Tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê ngoài quyền và nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều này còn có các quyền sau đây:

 • Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất;
 •  Cho thuê quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất đối với trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất đối với trường hợp được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê;
 •  Tặng cho quyền sử dụng đất cho Nhà nước; tặng cho quyền sử dụng đất cho cộng đồng dân cư để xây dựng các công trình phục vụ lợi ích chung của cộng đồng; tặng cho nhà tình nghĩa gắn liền với đất theo quy định của pháp luật;
 •  Thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất tại các tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam;
 •  Góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất để hợp tác sản xuất, kinh doanh với tổ chức, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Xem thêm: Thủ tục cho thuê quyền sử dụng đất

Như vậy, theo như quy định của pháp luật thì tổ chức được Nhà nước cho thuê đất thu tiền một lần trong cả thời gian thuê được phép thực hiện giao dịch quyền sử dụng đất trong quá trình thuê đất.

Trân trọng!

BAN PHÁP LÝ

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x