Góp vốn bằng quyền sử dụng đất có phải nộp thuế thu nhập cá nhân, phí trước bạ?

0 317

Theo Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về hình thức góp vốn bằng tài sản vào doanh nghiệp không chỉ có tiền, vàng mà còn cho phép góp vốn bằng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Điều đó cho phép cá nhân, tổ chức linh động hơn trong việc đầu tư kinh doanh của mình. Vậy, đối với trường hợp góp vốn bằng quyền sử dụng đất thì có phải nộp thuế thu nhập cá nhân hay phí trước bạ không?

Hỏi: Hiện tại tôi đang sở hữu một mảnh đất rộng 300m2 và có ý định sử dụng quyền sử dụng đất của mảnh đất này để góp vốn vào Công ty hợp danh A. Nếu tôi dùng quyền sử dụng đất này để góp vốn vào công ty thì tôi có phải nộp thuế thu nhập cá nhân và phí trước bạ không?

Trả lời:

Thuế thu nhập cá nhân

Hiện nay, chưa có định nghĩa chính xác, cụ thể về thuế thu nhập cá nhân (TNCN) tuy nhiên dựa theo quy định của pháp luật thì hiểu một cách ngắn gọn thì thuế thu nhập cá nhân là khoản tiền thuế mà người có thu nhập phải trích nộp một phần tiền lương hoặc từ các nguồn thu khác vào ngân sách nhà nước sau khi đã tính các khoản được giảm trừ.

Từ định nghĩa trên, đặc điểm của thuế TNCN gồm:

  • Thuế thu nhập cá nhân là thuế đánh vào thu nhập chịu thuế của cá nhân phát sinh trong kì tính thuế.
  • Đây là một loại thuế trực thu vì nó đánh trực tiếp vào thu nhập của cá nhân, cá nhân khó có thể chuyển gánh nặng thuế sang cho chủ thể khác.
  • Thu nhập chịu thuế của cá nhân phát sinh trong kì tính thuế là thu nhập mà cá nhân nhận được trong kì sau khi đã giảm trừ các khoản chi phí liên quan để tạo ra thu nhập, các khoản giảm trừ mang tính chất xã hội và các khoản giảm trừ khác.

Trong trường hợp của bạn, việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất vào công ty là trường hợp cá nhân chuyển tài sản của mình vào công ty không phát sinh thu nhập do đó không phải đóng thuế thu nhập cá nhân.

chi phi trong doanh nghiep
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Xem thêm: Những lưu ý khi góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

Lệ phí trước bạ

Lệ phí trước bạ là một loại lệ phí. Vì vậy khái niệm lệ phí trước bạ gần tương đồng với khái niệm lệ phí. Theo khoản 2 Điều 3 Luật Phí và Lệ phí 2015 quy định: 

“Lệ phí là khoản tiền được ấn định mà tổ chức, cá nhân phải nộp khi được cơ quan nhà nước cung cấp dịch vụ công, phục vụ công việc quản lý nhà nước được quy định trong Danh mục lệ phí ban hành kèm theo Luật này.”

Theo Điều 3 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ, tổ chức, cá nhân có tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ phải nộp lệ phí trước bạ khi:

+ Đăng ký quyền sở hữu, ví dụ: đăng ký nhãn hiệu

+ Quyền sử dụng với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, trừ các trường hợp thuộc diện miễn lệ phí trước bạ.

Như vậy, lệ phí trước bạ là khoản tiền được ấn định mà tổ chức, cá nhân có tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, trừ trường hợp được miễn.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Đối với lệ phí trước bạ, theo điểm a khoản 1 Điều 35 Luật Doanh nghiệp 2020 có quy định:

“a) Đối với tài sản có đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đất thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó hoặc quyền sử dụng đất cho công ty theo quy định của pháp luật. Việc chuyển quyền sở hữu, chuyển quyền sử dụng đất đối với tài sản góp vốn không phải chịu lệ phí trước bạ;”

Mặt khác theo quy định tại điểm a khoản 17 Điều 5 Thông tư số 301/2016/TT-BTC cũng có quy định như sau:

“Tài sản của tổ chức, cá nhân đã nộp lệ phí trước bạ (trừ trường hợp được miễn nộp lệ phí trước bạ) chuyển cho tổ chức, cá nhân khác đăng ký quyền sở hữu, sử dụng được miễn nộp lệ phí trước bạ trong những trường hợp sau đây:

a) Tổ chức, cá nhân, xã viên hợp tác xã đem tài sản của mình góp vốn vào doanh nghiệp, tổ chức tín dụng, hợp tác xã hoặc khi doanh nghiệp, tổ chức tín dụng, hợp tác xã giải thể hoặc phân chia hoặc rút vốn cho tổ chức, cá nhân thành viên tài sản mà tổ chức, cá nhân thành viên đã góp trước đây”

Do đó, theo quy định của pháp luật góp vốn bằng quyền sử không thuộc đối tượng phải nộp lệ phí trước bạ.

Như vậy, việc dùng giá trị quyền sử dụng đất để góp vốn vào công ty sẽ không chịu thuế thu nhập cá nhân và không phải đóng lệ phí trước bạ.

Xem thêm: Thủ tục góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

Trân trọng!

BAN PHÁP LÝ

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x