Điều kiện để tham gia đấu giá quyền sử dụng đất

0 25

Quyền sử dụng đất cũng được xem là tài sản, tuy nhiên vì tính đặc biệt của loại tài sản này nên Luật Đất đai có những quy định riêng về trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất, do đó để tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất cần thỏa mãn những điều kiện nhất định để đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Hỏi: Tôi ở Hải Phòng, tại địa phương tôi đang sinh sống có tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất. Cho tôi hỏi là điều kiện để đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất là gì, có bắt buộc phải có đủ điều kiện không?

Trả lời:

Đấu giá quyền sử dụng đất là gì?

Bán đấu giá tài sản là một hình thức bán tài sản công khai để cho nhiều người có thể cùng tham gia trả giá mua một tài sản. Những người tham gia mua tài sản bán đấu giá cần nộp một khoản lệ phí theo đúng quy định của pháp luật. Khoản tiền này nhằm ràng buộc người đã đăng kí phải tham gia bánđấu giá tài sản hoặc có thể không mua tài sản thì số tiền này không được lấy lại. Nếu họ có tham gia đấu giá nhưng không mua được thì nhận lại số tiền lệ phí mà mình đã đóng.

scale 1200 3
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Đấu giá quyền sử dụng đất tức là việc UBND cấp có thẩm quyền tổ chức bán đấu giá công khai những khu đất để lấy nguồn vốn thực hiện xây dựng các dự án tại địa phương. Người trúng đấu giá là người trả mức cao nhất cho mảnh đất đã đăng ký (cao hơn mức giá khởi điểm) và được chủ tịch UBND ra quyết định trúng đấu giá. 

Xem thêm: Đất đấu giá và những vấn đề liên quan cần biết.

Nguyên tắc đấu giá quyền sử dụng đất

Điều 117 Luật Đất đai 2013 quy định rõ 7 nguyên tắc của việc đấu giá quyền sử dụng đất, bao gồm: Công khai, khách quan, liên tục, bình đẳng, trung thực, bảo vệ quyền và lợi ích của các bên và đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về đất đai, đấu giá tài sản.

Người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất

Khi tham gia vào hoạt động đấu giá thì trong từng trường hợp nhất định mà điều kiện của người tham gia cần phải đáp ứng là khác nhau. Khoản 2 Điều 119  Luật Đất đai 2013 quy định cụ thể như sau:

“- Thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 của Luật này;

– Phải bảo đảm các điều kiện để thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Điều 58 của Luật này đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư.”

Tuy nhiên, theo thông tin bạn trình bày, hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất tại địa phương bạn đang sinh sống là Hải Phòng thì bạn cần đáp ứng thêm quy định cụ thể về đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại khoản 1 Điều 5 Quyết định số 1639/2016/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2016 quy định về quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

“1. Người tham gia đấu giá tài sản phải nộp phí tham gia đấu giá và khoản tiền đặt trước. Phí tham gia đấu giá được thực hiện theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí.

Khoản tiền đặt trước do tổ chức bán đấu giá tài sản và người có tài sản bán đấu giá thỏa thuận quy định nhưng tối thiểu là 1% và tối đa không quá 15% giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá. Khoản tiền đặt trước được nộp cho tổ chức bán đấu giá tài sản.

2. Người tham gia đấu giá tài sản có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

3. Trong trường hợp người tham gia đấu giá tài sản đã nộp khoản tiền đặt trước mua được tài sản bán đấu giá thì khoản tiền đặt trước được trừ vào giá mua; nếu không mua được tài sản, thì khoản tiền đặt trước được trả lại cho người tham gia đấu giá tài sản sau khi cuộc bán đấu giá kết thúc, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

4. Trong trường hợp người đăng ký tham gia đấu giá tài sản đã nộp khoản tiền đặt trước nhưng không tham gia cuộc bán đấu giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng thì khoản tiền đặt trước đó thuộc về tổ chức bán đấu giá tài sản, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.”

Những trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất

Xem thêm: Trường hợp nào phải đấu giá quyền sử dụng đất?

Như vậy, nếu bạn muốn tham gia đấu giá quyền sử dụng đất thì bạn phải thỏa mãn đầy đủ các điều kiện được quy định tại khoản 2 Điều 119 Luật Đất đai và các quy định riêng tại địa phương của bạn .

Trân trọng!

BAN PHÁP LÝ

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x